รับซื้อของเก่า ทุกชนิด
งานต่อเติม

ขายเหล็ก เหล็กไม่ว่าจะเก่าหรือใช้งานอยู่และแบบยังไม่ใช้งานก็มีราคาสามารถขายได้ทุกชนิด

เหล็ก (อังกฤษ:Iron)เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุ มีสัญลักษณ์เป็น Fe และ หมายเลขอะตอม 26. เหล็กอยู่ในธาตุหมู่ 8 และคาบ 4 โลหะสัญลักษณ์ Fe ย่อมาจากferrum, ในภาษาละติน แปลว่าเหล็ก เหล็ก เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทกับการนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันมากที่สุด และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยเหล็กจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือเหล็ก (iron) และ เหล็กกล้า (steel) ซึ่งทั้งสองประเภทนี้ มีคุณสมบัติที่ต่างกันหลายประการ แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะถูกเรียกอย่างเหมารวมกันว่า “เหล็ก” นั่นเอง

เหล็ก (iron) เป็นชื่อเรียกของธาตุที่มีอักษรในตารางธาตุ (Fe) เป็นโลหะที่มวลรวมมากที่สุดในโลก พบทั้งบริเวณเปลือกโลก และในแกนโลก เรียกได้ว่าดาวเคราะห์โลกดวงนี้ก็คือลูกเหล็กกลมๆ ลูกหนึ่งนั่นเอง หรือแม้กระทั่งในเลือดของมนุษย์ก็มีเหล็กเป็นองค์ประกอบสำคัญ เมื่อหาง่ายและมีเยอะขนาดนี้ มนุษย์จึงนำแร่เหล็กมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ 8000 ปีก่อนคริสต์กาล แต่อุตสาหกรรมผลิตเหล็กเพิ่งมาเริ่มบูมเมื่อปี ค.ศ. 1850 เมื่อมนุษย์สามารถคิดค้นวิธีนำคาร์บอนออกจากแร่เหล็กโดยการเป่าออกซิเจนเข้าไป เหล็กจึงมีคุณสมบัติดีขึ้นและกลายเป็นแร่โลหะที่ใช้กว้างขวางที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสามารถแบ่งออกได้ หลายหมวดหมู่ (1) ยานยนต์ (2) การก่อสร้าง (3) ภาชนะบรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง (4) เครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม (5) การขนส่งทางรถไฟ (6) อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (7) อุปกรณ์ไฟฟ้า (8) เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัว

ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นผู้นำเข้าเหล็กสุทธิ ซึ่งถือว่าเป็นรายใหญ่ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก แต่ยังตามหลังประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาอยู่ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดในขณะนี้ ด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ส่งผลทำให้ปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นตลาดเป้าหมายของประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีและประเทศอื่นๆ ก็ตาม เนื่องจากมีปริมาณความต้องการที่จะใช้เหล็กที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น การผลิตกลับไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ดังนั้นตลาดเหล็กในประเทศจึงมีภาวะการผันผวนไปตามตลาดเหล็กโลกทั้งในปริมาณและราคาที่ถูกปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการเหล็กของโลก

 


รับซื้อวัสดุรีไซเคิล ขยะรีไซเคิล วัสดุเหลือใช้
จากการรื้อถอน บ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน
รับซื้อในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ติดต่อสอบถามหรือต้องการให้เข้าดูหน้างานเพื่อประเมินราคาฟรี! 
วีระชัย โทร. 084-9055-581