ก่อสร้างโรงงานและอาคารสำนักงาน

ก่อสร้างตามแบบ (กรณีมีแบบแล้ว)

(หรือ ทำแบบรวมค่าแรงและค่าของพร้อมติดตั้ง)


ในกรณีไม่มีแบบ สามารถวางผังอาคารตามความต้องการของลูกค้าและประเมินงบประมาณตามขนาดพื้นที่และรายการวัสดุที่ต้องการได้ เพื่อให้ได้ทราบงบประมาณที่แน่นอน ง่ายต่อการบริหารงบประมาณ รับสร้างโรงงาน โกดังเก็บของ  และรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างโรงงาน รวมถึงระบบต่างๆ ภายในโรงงานแบบเบ็ดเสร็จ หรือหากลูกค้ามีแบบอยู่แล้ว เรารับสร้างโรงงานตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

 

ก่อสร้างตามแบบหรือรวมถึงงานออกแบบพร้อมค่าแรงและค่าของ ทั่วประเทศ
บริการให้คำปรึกษาฟรี!  วีระชัย โทร. 084-9055-581