ออกแบบและแสดงรายการคำนวณ

บริการออกแบบ และแสดงรายการคำนวน

พร้อมทำรูปแบบ 3D ด้วยโปรแกรม 

เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพ ประกอบการตัดสินใจ สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และนำเสนอสิ่งที่ดีกว่า โดยมีทั้งรูปการออกแบบแปลน 2 มิติ และ 3 มิติ พร้อมการอธิบายรูปแบบของแบบแปลน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจภาพรวม ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยที่ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุด บริการออกแบบ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน หอพัก อพาร์ทเม้นท์ โกดัง โรงสี ไซโล โรงงานขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ตลาดสด ตลาดค้าส่ง ศูนย์การค้า อาคารเพื่อการพาณิชย์ ถนน สะพาน งานระบบระบายน้ำ อื่นๆ ฯลฯ

 

รับงานออกแบบ และแสดงรายการคำนวนพร้อมทำแบบ 3D ด้วยโปรแกรม 

ติดต่อสอบถามฟรี!  วีระชัย โทร. 084-9055-581