เตรียมงานรื้อถอน ตึก 2 ชั้น

รื้อถอนอาคาร เพื่อถ่ายเทน้ำหนักกันอาคารถล่ม

ขั้นตอนในการรื้อถอน ก่อนรื้อถอนจะทำการยึดตัวบ้านด้วยสลิง แล้วทำการลดน้ำหนักบ้าน โดยใช้คนขึ้นไปทำการตัดรื้อถอนส่วนของหลังคาออกก่อน  ก่อนที่จะทำการทุบส่วนที่เหลือหลังจากนั้นก็ใช้รถแบคโฮเพื่อแยกส่วนของโครงสร้างและผนัง การดำเนินการรื้อถอนนั้น จะมีวิศวกรเข้ามาควบคุมงานรื้อถอนเพื่อให้การรื้อถอนมีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เช่น การทรุดตัวของอาคารที่กำลังดำเนินการรื้อถอน 

ในการดำเนินการรื้อถอนจำเป็นจะต้องสร้างสิ่งป้องกันเป็นโครงเหล็กหรือสังกะสี เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ การรื้อถอนอาคารดังกล่าวจะต้องทุบทำลายอาคารข้างบน เพื่อลดน้ำหนัก และนำคอนกรีตออก และทำให้มีเศษปูนหลนลงมาข้างล่าง แล้วค่อยลำเลียงออกจากตัวอาคาร ทำการทุบทำลายคอนกรีตส่วนด้านบนก่อนในกรณีนี้ จากนั้นจึงจะขนถ่ายเศษวัสดุที่ทุบทำลายออกจากอาคาร ก่อนที่จะทุบทำลายพื้นชั้นล่างของอาคาร ซึ่งถือเป็นวิธีการถ่ายเทน้ำหนัก เพื่อมิให้เกิดการถล่มของตัวอาคาร โดย ในระหว่างการรื้อถอนอาคารจะต้องมีแผงป้องกันเศษวัสดุ ตกหล่น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร

 

รับเหมารื้อถอน อาคาร บ้าน สำนักงาน
รื้อถอนงานโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างปูน ทั่วประเทศ
บริการให้คำปรึกษาฟรี!  วีระชัย โทร. 084-9055-581