รับซื้อของเก่า

วัสดุรีไซเคิล ขยะรีไซเคิล วัสดุเหลือใช้

ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะ ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้

ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ เป็นต้น ขยะพวกนี้มีประโยชน์เพราะสามารถนำมาผลิตใช้ใหม่ได้ อาทิ เช่น ขวดน้ำที่เราใช้กันทุกวันนี้อาจจะรียูสมาแล้วหลายรอบ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สะอาด ซึ่งกระบวนการผลิตจะต้องสะอาดอยู่แล้ว วิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมสำหรับการกำจัดขยะ ก็คือ การนำกลับมารีไซเคิล วัสดุหลายชนิดสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ อาทิ เช่น การรีไซเคิลกระดาษ กระดาษที่รับซื้อมาจากบ้านเรือนหรือแหล่งต่างๆ จะถูกส่งไปยังโรงงานกระดาษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผสมในการผลิตกระดาษประเภทต่างๆ หรือประเภทแก้ว แก้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากทรายโดยมีหินและโซดาไฟเป็นส่วนผสม โดยนำมาหลอมขึ้นรูปเป็นภาชนะต่างๆ แก้วเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่สามารถหลอมทำใหม่ได้ ขวดแก้วมีหลากหลายสีตามแต่ลายการผลิตขวดแก้วเมื่อแยกสีแล้วจะถูกส่งไปเข้าโรงงานหลอมแก้ว เมื่อทุบให้แตกละเอียดแล้วล้างด้วยสารเคมี และหลอมละลายเพื่อเป่าแก้วให้เป็นขวดใหม่ได้ ประเภทโลหะ โลหะหรืออโลหะหลายชนิดที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลโดยการนำมาหลอมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เช่น อลูมิเนียมเมื่อถูกส่งเข้าโรงงานรีไซเคิลจะถูกบดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วหลอมให้เป็นแท่ง จากนั้นนำไปรีดให้เป็นแผ่น เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานผลิตชิ้นส่วนต่าง หรือผลิตกระป๋อง 

รับซื้อวัสดุรีไซเคิล ขยะรีไซเคิล วัสดุเหลือใช้ 

จากการรื้อถอน บ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน 

รับซื้อในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ติดต่อสอบถามหรือต้องการให้เข้าดูหน้างานเพื่อประเมินราคาฟรี!  

วีระชัย โทร. 084-9055-581