รับสมัครพนักงานทั่วไป

รับสมัคร พนักงานทั่วไป

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เงินเดือน(บาท) : 17,000 บาท หรือตามตกลง หากมีประสบการณ์เฉพาะด้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วันหยุด : ตามกำหนดปฏิทินบริษัท - อ้างอิงจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ถือเป็นการทำงานล่วงเวลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. ประสานงาน รับข้อเสนอ และแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แผนงานในแต่ละวัน
3. ตรวจสอบการแจ้งซ่อมรายการต่างๆ
4. ตรวจสอบใบแจ้งซ่อมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น
5. ติดตามงานซ่อมกับทีมช่าง
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย หรือหญิง
อายุ(ปี) : 20 - 40 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ผู้สําเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า ม.6 ปวช. ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 0 - 10 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีความรับผิดชอบในงาน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
- ปฎิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

สวัสดิการ ของพนักงาน (พนักงานทั่วไป )
1. สวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมาย
2. ปฏิบัติงาน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
- วันหยุดตามประเพณี
- วันหยุดพักร้อน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4. ประกันสังคม
5. ปรับเงินประจำปี(ตามผลประกอบการ)
6. โบนัส(ตามผลประกอบการ)
7. เงินช่วยเหลืออื่น ๆ กรณีแต่งงาน,คลอดบุตร,หรือกรณี บิดามารดา สามีภรรยาและบุตรพนักงานเสียชีวิต
8. ค่าเบี้ยเลี้ยง 450/วัน กรณีทำงานนอกเขตรับผิดชอบ
9. เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
10. ชุดยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
11. ค่าสึกหรอ รถยนต์ 10,000 บาท รถจักยานยนต์ 4,000 บาท
12. ค่าโทรศัพท์ 1,000/เดือน
13. ค่าน้ำมันรถ เบิกจ่ายตามกิโลเมตร / กิโลเมตรละ 2.5 บาท

ข้อมูลติดต่อ การสมัครงาน
บริษัท ซี.เอ็น.พลัสเซอร์วิส จำกัด
8/52 หมู่ที่ 8 ซอย แบริ่ง 58 ถ. สุขุมวิท107 ต. สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทปราการ 10270
วีระชัย โทร. 084-9055-581

Email : c.n.plusservice@gmail.com

https://www.cnplusservice.com